Violympic Vật lý 9

Louis Thương Thanh

Một thanh cứng AB đồng chất, tiết diện đều, có khối lượng riêng D = 1,5g/cm3, có chiều dài L = 21cm. Đặt thanh tì lên mép một chậu chứa nước rộng và không đầy, sao cho đầu B trong chậu thì thanh ngập 1/3 chiều dài trong nước. Biết khối lượng riêng của nước là D0 =1g/cm3. Bỏ qua lực đẩy Acsimet của không khí. Hãy xác định khoảng cách từ điểm tì O đến đầu A của thanh.

giúp em với Nguyễn Duy KhangHồng PhúcYến NguyễnNguyễn Trúc GiangMinh AnHoàng Tử HàPhạm Hoàng Hải AnhLương Thanh Hànguyen thi vangNguyễn Văn ThànhNguyễn Hoàng Anh ThưDark Bang SilentTenten


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN