Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

Hùng Quang

cho dãy số gồm 5 số: 3,1,7,9,5 hãy sắp xếp lại dãy số trên theo thứ tự tăng dần và nhanh nhất bằng cách mô tả thuật toán của tin.

giúp mình với mn :(( nộp gấp lắm rùi hicc:(


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN