Đề kiểm tra 1 tiết - Địa lí lớp 9

Nguyễn Thu

Những nguyên nhân nào làm cho tài nguyên rừng của nước ta bị suy giảm mạnh trong thời gian qua?

hoàng minh trọng
hoàng minh trọng 30 tháng 11 2020 lúc 20:05

những nguyên nhân ( cs 1 vài cơ sở cm ) :

- đốt nương làm rẫy (trong 1 năm , khoảng 40-50 % diện tích rừng bị mất đi )

- chuyển những đất cs rừng sang đất sản xuất các cây kinh doanh ( chủ yếu để phát triển kinh tế , đặc biệt là tây nguyên khoảng 40-50 % đất bị suy thoái để trồng cây cao su , ... )

- khai thác quá mức ko kịp thời gian phục hồi của rừng ( vẫn về kinh tế )

- do ah của bom đạn trong chiến tranh - các chất hóa học ( miền nam bị 2 tr ha rừng tự nhiên bị phá hỏng )

- do khai thác ko cs kế hoạch , kỹ thuật khai thác khá lạc hậu

- do cháy rừng ( chủ yếu ở ns rừng tràm , rừng thông , .... )

tham khảo

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN