Bài 10 : Tự lập

Quỳnh Vô Tư

Em có đồng tình với ý kiến sau hay ko và hãy giải thích lý do không đồng tình hay đồng tình :

"Học sinh còn tuổi còn nhỏ sống phụ thuộc vào bố mẹ thì ko cần tự lập "

Linh Nà :D
Linh Nà :D 30 tháng 11 2020 lúc 22:28

- Em không đồng tình với ý kiến đó.

- Vì tuy còn nhỏ thì những việc cá nhân của bản thân vẫn phải tự làm được như ăn uống, vệ sinh cá nhân hay làm bài tập về nhà... Còn về tiền ăn học thì ta mới phụ thuộc vào cha mẹ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...