Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Quỳnh Vô Tư

Suy nghĩ và việc làm của những cá nhân trong các giả định dưới đây có đúng với quy định của pháp luật không em Hãy vận dụng kiến thức pháp luật đã học để giải thích:

a) Mai biết tuổi sản xuất thực phẩm của ông Hùng chuyên làm hàng giả Mai định khiếu lại lên Ủy ban nhân dân xã Nhưng bố mẹ đã ngăn cản vì sợ bị ông Hùng trả thù


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN