Chủ đề 5: Một số quy luật biến đổi trong bảng tuần hoàn

monsta x

Nguyên tử x có phân lớp ngoài là 3s2

A)xác định đthn và viết cấu hình e của ntu x

b) nguyên tử x là kl hay pk vì sao


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN