Bài 2. Nhiệm vụ của Sinh học

Hồ Anh Thư

tế bào thực vật có cấu tạo như thế nào

Dương Thị Phương Hoa
3 tháng 1 lúc 14:27

gồm vách tế bào: quyết định hình dạng tế bào

màng sinh chát bao bọc ngoài chất tế bào

chất tế bào chứa các bào quan như lục lạp

nhânđiều khiển mọi hoạt động sống của tế bào

không bào chứa dịch tế bào

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN