Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

xuân nhất Lê

10mũ 2020-1 là số nguyên tố hay hợp số

Phạm Đoàn Ngọc Triết
Phạm Đoàn Ngọc Triết 27 tháng 11 2020 lúc 17:51

102020-1LÀ 1 HỢP SỐ VÌ NGOÀI CHIA HẾT CHO 1 VÀ CHÍNH NÓ ,NÓ CÒN CHIA HẾT CHO 1,10,102,103,104,...,102019

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN