Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nguyễn Lam Giang

Trong giờ ra chơi, Quang(lớp 8c) có xích mích với Thành(lớp 9D). Trên đường đi học về, Quang dã bị Thành với Hòa - bạn cùng lớp với Thành gây thương tích phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

a) Theo em, trong trường hợp trên, Thành và Hòa đã vi phạm pháp luật hay kỉ luật? Tại sao?

b) Thành và Hòa sẽ bị xử phạt ntn?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN