Ôn tập cuối năm môn Hình học

Natsu Dragneel 2005

Cho tam giác ABC đường cao AH ( H thuộc BC ). Lấy D thuộc AB, E thuộc AC sao cho AH là phân giác góc DHE. Chứng minh AH, BE, CD đồng quy


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN