Bài 5. Đoạn mạch song song

Bảo Trâm

Cho 3 điện trở R1, R2, R3 mắc song song với nhau. Biết I1=2I2, I3=3I2. Điện trở R1=3Ω

A.Tìm R2,R3

B. Khi hđt 2 đầu mạch là 6V thì cường độ trong mạch là bao nhiêu?

Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 26 tháng 11 2020 lúc 17:00

Tóm tắt:

R1 // R2 // R3

I1 = 2I2

I3 = 3I2

R1 = 3Ω

a) R2 = ?

R3 = ?

b) U' = 6V

I = ?

Giải:

a)

Vì R1 // R2 // R3 nên U = U1 = U2 = U3

Điện trở R2:

\(I1=\frac{U}{R1}\)\(I2=\frac{U}{R2}\)

=> \(\frac{I1}{I2}=\frac{R2}{R1}\)

Mà I1 = 2I2

=> \(2=\frac{R1}{R2}\)

=> R2 = 2R1 = 6Ω

Điện trở R3:

\(I3=\frac{U}{R3}\)

\(\frac{I2}{I3}=\frac{R3}{R2}\) <=> \(\frac{I2}{3I2}=\frac{R3}{R2}\) => \(R3=\frac{R2}{3}=\frac{6}{3}=2\Omega\)

b)

Cường độ dòng điện I1:

\(I1=\frac{U1}{R1}=\frac{6}{3}=2\Omega\)

Cường độ dòng điện I2:

\(I2=\frac{U2}{R2}=\frac{6}{6}=1\Omega\)

Cường độ dòng điện I3:

\(I3=\frac{U3}{R3}=\frac{6}{2}=3\Omega\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN