Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Pixel_memories

không dùng máy tính , bảng chữ cố thập phân :

CMR : Sin75o=\(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 25 tháng 11 2020 lúc 21:36

https://hoc247.net/hoi-dap/toan-9/chung-minh-rang-cos15-0-can6-can2-4-faq330020.html

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...