Các câu hỏi tương tự
ngô trần liên khương

Giải giùm mình nhanh ạ , cần gấp , có thể ko cần vẽ hình cũng đc 

Bài 1: Cho ABC có AB = 5cm; AC = 12cm; BC = 13cmChứng minh ABC vuông tại A và tính độ dài đường cao AH;Kẻ HEAB tại E, HF AC tại F. Chứng minh: AE.AB = AF.AC;Chứng minh: AEF và ABC đồng dạng.Bài 2: Cho (ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 3,6cm ; HC = 6,4cmTính độ dài các đoạn thẳng: AB, AC, AH.Kẻ HEAB ; HFAC. Chứng minh rằng: AB.AE = AC.AF.Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD. Từ D hạ đường vuông góc với AC, cắt AC ở H. Biết rằng AB = 13cm; DH = 5cm. Tính độ dài BD.Bài 4: Cho ABC vuông ở A có AB = 3cm, AC = 4cm, đường cao AH.Tính BC, AH. b) Tính góc B, góc C.Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE.Bài 5 Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AH = 4, BH = 3. Tính tanB và số đo góc C (làm tròn đến phút ).Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A có B = 300, AB = 6cma) Giải tam giác vuông ABC.b) Vẽ đường cao AH và trung tuyến AM của ABC. Tính diện tích AHM.Bài 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 6cm, HC = 8cm.a/ Tính độ dài HB, BC, AB, ACb/ Kẻ . Tính độ dài HD và diện tích tam giác AHD.Bài 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 10cm, a) Tính độ dài BC?b) Kẻ tia phân giác BD của góc ABC (D AC). Tính AD?(Kết quả về cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)Bài 9: Trong tam giác ABC có AB = 12cm, B = 400, C = 300, đường cao AH. Hãy tính độ dài AH, HC?Bài 10: Cho tam giác ABC vuông ở A ; AB = 3cm ; AC = 4cm.a) Giải tam giác vuông ABC?b) Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE.c) Từ E kẻ EM và EN lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AMEN là hình gì ? Tính diện tích của tứ giác AMEN

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN