Violympic toán 9

Violet Rose

Hình thang cân ABCD có đáy lớn \(AB=30cm\), đáy nhỏ \(CD=10cm\)\(\widehat{A}=60^o\)

a) Tính cạnh BC

b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB và CD. Tính MN


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN