Hình thang

Nguyễn Văn Hùng

Cho hình thang vuông ABCD trên AD lấy F, trên DC lấy E sao cho AG =DE

CMR: AE=BF; AE//BF


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN