Violympic toán 9

Bùi Thị Thanh Hường

Tìm GTNN của A=\(\frac{2-5\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}\)

Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
26 tháng 11 2020 lúc 12:56

Biểu thức này không tồn tại GTNN, chỉ tồn tại GTLN

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN