Frisk
18 tháng 9 2017 lúc 21:30

nhận xét 4 chia 9 dư 4

               13 chia 9 dư 4

               22 chia 9 dư 4

               .......

\(\Rightarrow\)dãy trên gồm các số chia 9 dư 4

mà \(333⋮9,\) \(2011chia9\)dư 4, 123456789 \(⋮\)9

\(\Rightarrow\)số 2011 thuộc dãy trên

Bình luận (0)
nguyễn Hải Đăng
11 tháng 3 2020 lúc 21:08

số 2011 bạn nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN