Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

minh phạm đức

1.Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kì 3, có công thức oxit cao nhất là YO3. Nguyên tố Y tạo với kim loại M hợp chất có công thức MY, trong đó M chiếm 63,64% về khối lượng. Kim loại M là:

a) Zn b) Cu c) Mg d) Fe

2. X là nguyên tố thuộc phân nhóm chính nhóm IVA. Tỉ số giữa thành phần phần trăm oxi trong oxit cao nhất của X với thành phần % hidro trong hợp chất khí với hidro của X là 32:11. X là:

a) Pb (M=207) b) Si (M=28) c) Sn (M=119) d) C (M=12)

Xin quý thầy cô và các bạn giúp đỡ em, thật sự hai câu này em ko biết làm ạ, xin được giúp đỡ ạ. Em xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Em xin hết.


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN