Bài 6: Hợp tác cùng phát triển

Nhật

Hãy nêu thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi hợp tác mở rộng quốc tế

Chọn 1 nước mà em yêu thích rồi giới thiệu về nước đó(đoạn văn)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN