Học kì 1

Offical NguyenTuanAnh

trong tiết ôn tập học kì môn Giáo dục công dân cô giáo ra 10 câu hỏi cho cả lớp bạn hùng có ý kiến để việc làm bài nhanh và đỡ vất vả thì Chia lớp thành 5 nhóm mỗi nhóm làm hai câu sau đó ráp lại là có một bài làm hoàn chỉnh

a,em nhận xét như thế nào về ý kiến của Hùng

b, nếu em là bạn cùng lớp mấy hôm em sẽ ứng xử như thế nào


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN