Chủ đề 4: Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

Trần Văn Tài

X và Y là 2 nguyên tố phi kim cùng 1 nhóm A. Tổng phần trăm khối lượng X trong hợp chất khí đơn giản với hiđro và phần trăm khối lượng của Y trong oxit cao nhất là 126.01% .Biết Mx<18.Hỏi X, Y thuộc nhóm nào?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN