Bài 3. Con lắc đơn

HOÀNG THỊ NGỌC LINH

Một con lắc thực hiện được 3 dao động trong thời gian 6 giây Hỏi tần số của con lắc là bao nhiêu?

Hà Đức Thọ
Trung tá -
26 tháng 11 2020 lúc 15:13

Tần số là số dao động con lắc thực hiện trong 1s.

\(\Rightarrow f = \dfrac{3}{6}=0,5(Hz)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN