Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

nguyễn trần hằng nga

Hòa tan hoàn toàn m gam kim loại Na vào 298 ml nước ( biết Dnước=1 g/ml) thu đc dung dịch X có nồng độ 2,12% và thoát ra một lượng khí không màu. Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính giá trị m.

GIÚP DÙM MÌNH VỚI CÁC BẠN!!!


Các câu hỏi tương tự
Loading...