Nguyễn Văn Duy
16 tháng 9 2017 lúc 22:30

băng 2025 nha  bn

Bình luận (0)
Ophelia Chan
16 tháng 9 2017 lúc 22:33

Đổi 45 dm = 450 cm

Diện tích hình chữ nhật là : 

450 x 9 = 4050 ( cm2 )

             Đáp số : 4050 cm2

P/s : Ai thấy đúng thì ủng hộ Ophelia nha !!!!!

Bình luận (0)
Ngo Bao Ngoc
16 tháng 9 2017 lúc 22:47

Đổi: 45 dm = 450 cm

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là: 

450 : 2 = 225 ( cm )

Chiều dải hình chữ nhật đó là:

225 - 9 = 216  ( cm)

Diện tích hình chữ nhật đó là:

216 x 9 =1944 ( cm2 )

Đáp số: 1944 cm2

Bình luận (0)
Phương Anh Nguyễn
16 tháng 9 2017 lúc 22:57

 Đổi 45 dm= 450 cm

Nửa chu vi hình chữ nhật (HCN) là: 450:2= 225 (cm)

Chiều dài HCN là: 225 - 9 = 216 (cm)

Diện tích HCN là: 216 x 9 = 1944 (cm2)

                 Đáp số: 1944 cm2

Bình luận (0)
danglethanh
16 tháng 9 2017 lúc 22:58

45dm=450cm.

Chu vi hình chu nhat la:

450:2=225[cm]

Chieu dai hình chu nhat la:

 [225+9]:2=117[cm]

Dien tích hình chu nhat la:

117nhan 9=1053[cm2]

Dap so : 1053cm2

Bình luận (0)
Jung Hae Na
16 tháng 9 2017 lúc 23:17

Đổi 45dm = 450cm

Nửa chu vi HCN là :

450 : 2 = 225 ( cm )

Chiều dài HCN là :

225 - 9 = 216 (cm )

DTHCN là :216 x 9 = 1944 (cm2)

Đ/S: 1944 cm2

Bình luận (0)
Akari Yukino
17 tháng 9 2017 lúc 6:46

45dm = 450cm

Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là

450 : 2 = 225 (cm)Chiều dài của hình chữ nhật đó là

225 - 9 = 216 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật đó là

216 x 9 = 1944 (cm)

             Đ/s : 1944cm

Bình luận (0)
Thám tử TH Trần Nhật Quỳnh
17 tháng 9 2017 lúc 6:55

45dm = 450cm

Chiều dài hình chữ nhật là:

( 450 : 2 ) - 9 = 216 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là:

216 x 9 = 1944 ( cm2 )

Đáp số: 1944cm2 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN