Phương Thảo Linh 0o0
16 tháng 9 2017 lúc 19:14

Diện tích tấm lưới sắt là:

\(\frac{15}{4}.\frac{2}{3}=\frac{5}{2}\left(m^2\right)\)

Diện tích mỗi phần là:

\(\frac{5}{2}:5=\frac{1}{2}\left(m^2\right)\)

Đáp số: \(\frac{1}{2}m^2\)

Bình luận (0)
Songoku Sky Fc11
16 tháng 9 2017 lúc 19:14

Diện tích tấm lưới sắt hình chữ nhật là 15/4 x 2/3 = 5/2 m2Mỗi phần của tấm lưới có diện tích là: 5/2 : 5 = 5/2 x 1/5 =1/2 m2Đáp số: 1/2 m2

 
Bình luận (0)
Nguyễn Thu Hiền
16 tháng 9 2017 lúc 19:14

Diện tích tấm lưới là:

15/4 x 2/3 = 5/2 ( m2)

Diện tích của mỗi phần là :

5/2 : 5 = 1/2 ( m2 )

        Đáp số : 1/2 m2

Bình luận (0)
GreyBoyW
16 tháng 9 2017 lúc 19:17

diện tích tấm lưới sắt là :

15/4 x 2/3 = 5/2 ( m2 )

diện tích 1 phần là :

5/2 : 5 =1/2 ( m2 )

ĐS:...

Bình luận (0)
Smile o0o
16 tháng 9 2017 lúc 19:20

Diện tích tấm sắt là:

\(\frac{15}{4}.\frac{2}{3}=\frac{5}{2}\left(m^2\right)\)

Diện tích mỗi phần là:

\(\frac{5}{2}:5=\frac{1}{2}\left(m^2\right)\)

Đáp số: \(\frac{1}{2}m^2\)

Bình luận (0)
❤к-ρ๏ρ⁀ᶦᵈᵒᶫ❤
16 tháng 9 2017 lúc 19:38

Diện tích tấm lưới đó là :

         15/4 . 2/3 = 30/12 ( m2)

Diện tích mỗi phần là :

          30/12 : 5 = 1/2 (m2)

                         Đáp số : 1/2 m2

              . là dấu nhân đó !!!

Bình luận (0)
Irene Celia
16 tháng 9 2017 lúc 19:39

Mẫu số chung nhỏ nhất của 15/4 và 2/3 là 12. Vậy ta có :15/4=45/12; 2/3=8/12. vậy diện tích của cả tấm lưới là : 45/12*8/12=360/144

vì tấm lưới được chia ra 5 phần nên S(diện tích) của 1/5 miếng lưới là: 360/144:5=1/2=0,5.

Suy ra : S của 1/5 tấm lưới là 0.5.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN