BÀI 6. Hợp chúng quốc Hoa Kì -Tự nhiên và dân cư (Tiết 1)

Tú Nguyễn

Tại sao ở các bang ở giữa, khu vực Trung tâm Hoa kì có các nông sản chính ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, bò?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN