Lê Quang Phúc
15 tháng 9 2017 lúc 18:53

Tổng của chiều dài và chiều rộng là:

12 x 2 = 24 (m)

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 ( phần )

Chiều dài là:

24 : 8 x 5 = 15 (m)

Chiều rộng là:

24 - 15 = 9 (m)

Diện tích mảnh vườn đó là:

 15 x 9 = 135 (m²)

Số đỗ thu được ở cả thửa ruộng là:

135 : 3 x 6 = 270 (kg đỗ)

Bình luận (0)
Đào Trọng Luân
15 tháng 9 2017 lúc 18:55

Tổng chiều dài  và chiều rộng mảnh vườn là:

12 x 2 = 24 [m]

Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 [p]

CHiều rộng là: 24/8 x 3 = 9 [m]

Chiều dài là: 24 - 9 = 15 [m]

Diện tích là: 9 x 15 = 135 [m2]

Số đỗ thu hoạch đc là:

135 : 3 x 6 = 270 [kg]

Ko hỉu ib mk giải thích

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN