Bài 10. Giảm phân

Nguyễn LInh

kết quả của GPI Và GPII khác nhau như thế nào

Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 15 tháng 11 2020 lúc 20:10

Giảm phân I :Từ 1 tế bào mẹ 2n cho ra 2 tb con mang bộ NST n.Bộ NST bị giảm một nửa so với tb ban đầu

Giảm phân II : Từ 2 tb con n cho ra 4 tb con mang bộ NST n.Bộ NST được giữ nguyên.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN