Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

mẫn gaming

Cho 1,67gam hh gồm 2kl ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm 2a tác dụng hết với dd hcl (dư), thoát ra 0,672 lít khí h2 (ở đktc). Phần trăm khối lượng kl có khối lượng mol nhỏ nhất trong hh trên là bao nhiêu?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN