BÀI 2. Chất

Mỹ Hoa

Khi nấu cơm ta thấy có những gọit nước đọng trên nắp nồi, những giọt nước này là tinh khiết hay hồn hợp? Tại sao?


Các câu hỏi tương tự
Loading...