Chương 3: PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Easylove

Giải hệ phương trình \(\left\{{}\begin{matrix}x^4-x^3y+x^2y^2=1\\x^3y-x^2+xy=1\end{matrix}\right.\)

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 14 tháng 11 2020 lúc 6:22
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN