Nguyễn Tiến Dũng
14 tháng 9 2017 lúc 14:53

\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{a+c}{b+d}=\frac{a-c}{b-d}\)

\(\frac{a+c}{b+d}=\frac{a-c}{b-d}\Rightarrow\left(a+c\right).\left(b-d\right)=\left(a-c\right).\left(b+d\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN