Nhâm Thùy Linh
13 tháng 9 2017 lúc 21:34

Muốn chia 2 số nguyên cùng dấu, ta chia giá trị tuyệt đối của chúng.

Muốn chia 2 số nguyên khác dấu, ta chia giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu trừ trước kết quả tìm được.

Bình luận (0)
Trần Minh Hoàng
13 tháng 9 2017 lúc 21:01

Muốn chia hai số nguyên cùng dấu(hoặc khác dấu) ta chia giá trị tuyệt đối của chúng, sau đó để nguyên

Bình luận (0)
Tâm Bùi
14 tháng 1 2018 lúc 20:57

cho a là số nguyên âm .Hỏi b là số nguyên âm hay số nguyên dương 

a,A*B là số nguyên dương 

b,A*B là số nguyên âm

Bình luận (0)
Xử Nữ Cute
14 tháng 1 2018 lúc 21:02

(-):(-) =(+)

(-):(+)=(-)

(+):(-)=(-)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN