Bài 25. Phương trình cân bằng nhiệt

Nguyễn LInh

Người ta thả vào nồi nhôm đang chứa 0,7 kg nước ở nhiệt dộ phòng 300C một miếng thịt có khói lượng 300g ở nhiệt dộ 00C. Biết nồi nhôm có khối lượng 300g; nhiệt dung riêng của nước, nhôm và thịt lần lượt là 4200J/kgK, 880J/kgK, 4400J/kgK. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường. Nhiệt độ cân bằng của hệ là


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN