Violympic toán 9

Easylove

Giải hệ phương trình\(\left\{{}\begin{matrix}x^3\left(2+3y\right)=1\\x\left(y^3-2\right)=3\end{matrix}\right.\)

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 9 tháng 11 2020 lúc 23:50
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN