Bài 10. Biến trở - Điện trở sử dụng trong kỹ thuật

Đõ Phương Thảo

cho 2 bóng đèn Đ1 và Đ2, Đ1(80V - 10W) , Đ2(80V-20W.

a) tính điện trở của mỗi bóng đèn

b) khi mắc nối tiếp 2 đền vào hiệu điện thế 160V thì chúng có sáng bình thường không? Vì sao?

c) muốn cả 2 đèn sáng bình thường mắc thêm 1 biến trở, vẽ các sơ đồ có thể có và tính giá trị của biến trở đó.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN