Bastkoo
12 tháng 9 2017 lúc 19:54

Vận tốc đi lẫn về từ A đến B và B về A là :

13+8 = 21 km/h

5 giờ 15 phút = 5,25 giờ

Quãng đường AB dài :

21 . 5,25 = 110,25 km

Bình luận (0)
Lê Bạch Gia Huy
12 tháng 9 2017 lúc 20:04

quãng đường nha bạn

Bình luận (0)
Băng Dii~
12 tháng 9 2017 lúc 20:05

5 giờ 15 phút = 315 phút 

13 . x = 8 . y ( x,y là thời gian đi xuôi dòng và ngược dòng ) 

=> x/y = 8/13

Tổng số phần bằng nhau :

 8 + 13 = 21 ( phần )

Giá trị một phần :

  315 : 21 = 15 ( phút )

Thời gian đi xuôi dòng :

  15 . 8 = 120 ( phút ) = 2 giờ 

Quãng sông AB dài :

  13 . 2 = 26 ( km )

  đ/s : ...

  

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thanh Hằng
10 tháng 6 2018 lúc 9:24

quãng đường là 110,25km

Bình luận (0)
Mọt sách không đeo kính
10 tháng 6 2018 lúc 9:34

quãng đường là 110,25 km

Bình luận (0)
B e s t H a y a t e
10 tháng 6 2018 lúc 9:44

5 giờ 15 phút = 315 phút 

13 . x = 8 . y ( x,y là thời gian đi xuôi dòng và ngược dòng ) 

=> x/y = 8/13

Tổng số phần bằng nhau :

 8 + 13 = 21 ( phần )

Giá trị một phần :

  315 : 21 = 15 ( phút )

Thời gian đi xuôi dòng :

  15 . 8 = 120 ( phút ) = 2 giờ 

Quãng sông AB dài :

  13 . 2 = 26 ( km )

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN