BÀI 6. Hợp chúng quốc Hoa Kì - Kinh tế (Tiết 2)

Thuc Hien

Tại sao gần đây Hoa Kì luôn luôn nhập siêu? Điều đó có mâu thuẫn gì với nền kinh tế hàng đầu thế giới ?


Các câu hỏi tương tự
Loading...