Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

王小

Sự hình thành và phát triển XHPK phương Đông và phương Tây:

-Thời kì hình thành

-Thời kì phát triển -Thời kì suy vong

<Cần gấp! Tks in advance>

Nguyễn Thị Mai Linh
7 tháng 11 2020 lúc 12:58

Xã hội phong kiến ở phương Đông được hình thành tương đối sớm, từ trước Công nguyên (như Trung Quốc) hoặc đầu Công nguyên (như các nước Đông Nam Á).

- Xã hội phong kiến ở phương Tây được hình thành muộn hơn, khoảng thế kỉ V và được xác lập, hoàn thiện vào khoảng thế kỉ X.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN