Chương II: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ VÀ ỨNG DỤNG

Thiên Yết

Cho tam giác đều ABC cạnh 3a. Trên BC,AC,AB lần lượt lấy M,N,P sao cho BM=a, CN=2a, AP=x.

a, Phân tích \(\overrightarrow{AM}\) theo\(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\)

b,CMR : \(\overrightarrow{PN}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AC}-\frac{x}{a}\overrightarrow{AB}\right)\)

c,Tìm x để AM vuông góc với PN

Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh 7 tháng 11 2020 lúc 12:30

Ta có

Do AM và PN vuông góc với nhau nên

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN