Bài 16. Cơ năng

Lịch dương

Một máy bơm có công suất 2kw hiệu suất của máy là 80% tính thời gian để máy đưa hết 5000 lít nước lên cao 20m biết khối lượng riêng của nước là 10000n/m3

Nguyễn Thị Mai Linh
6 tháng 11 2020 lúc 22:56

P=2kW=2000W;H=80%;V=5000l=5m3;h=20mP=2kW=2000W;H=80%;V=5000l=5m3;h=20m

Gọi t là thời gian bơm nước lên.

Công toàn phần để máy sinh ra để bơm hết khối nước là:

Atp=P.t=2000tAtp=P.t=2000t

Khối lượng của khối nước cần bơm là:

m=D.V=1000.5=5000(kg)m=D.V=1000.5=5000(kg)

Công có ích cần để bơm khối nước lên là:

Aci=10m.h=50000.25=1250000(J)Aci=10m.h=50000.25=1250000(J)

Hiệu suất máy là 80%

AciAtp.100=80Atp=Aci0,8=12500000,8=1562500(J)⇒AciAtp.100=80⇒Atp=Aci0,8=12500000,8=1562500(J)

Vậy thời gian cần để bơm khối nước là:

Atp=2000tt=Atp2000=15625002000=781,25(s)13,02(h)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vũ Yến

B1: Một ca nô chuyển động đều trong 10 phút đi được quãng đường 7,5 km. Lực cản chuyển động của nước là 600N. Một chiếc ô tô cũng chuyển động đều đi đc đoạn đường 18 km trong 20 phút. Lực cản của mặt đường là 300N. Hỏi ca nô và ô tô, động cơ nào có công suất lớn hơn.

B2: Một máy bơm hút dầu từ mỏ ở độ sâu 400m lên với lưu lượng 1000 lít trong 1 phút

a. Tính công mà máy thực hiện được trong 1h biết TLR của dầu là 9000N/m3, coi như bỏ qua ma sát

b. Tính công suất của máy bơm

B3: Một bể nước hình trụ thẳng đứng cao 4m, đường kính 2m. Người ta bơm nước cho đầy bể từ một hồ thấp hơn đáy bể 8m

a. Tính công thực hiện được để bơm đầy bể nước, bỏ qua ma sát

b. Tính công suất của máy bơm biết rằng để bơm đầy bể nước trên thì mất 1h

B4: Một tòa nhà cao 10 tầng, mỗi tầng cao 3,4m có một thang máy chở đc tối đa 20 người, mỗi người có khối lượng 50kg. Mỗi chuyến từ tầng 1 lên tầng 10 mất 1 phút nếu không dừng ở tầng nào

a. Công suất tối thiểu của động cơ của thang máy là bao nhiêu?

b. Để đảm bảo an toàn người ta dùng một động cơ có công suất gấp hai lần mức tối thiểu trên. Tính công mà động cơ thang máy thực hiện được và chi phí mỗi lần thang máy đi lên tầng 10 biết một số điện giá 1000đ, và 1 số điện bằng 1 kW

B5: Một ô tô có trọng lượng 5000N chạy trên đoạn đường ngang dài 4,6 km với vận tốc 20m/s. Khi vượt dốc dài 600m và cao 80m thì ô tô phải mất thời gian 92s. Biết rằng công ô tô sinh ra trong hai trường hợp là như nhau va lực cản của mặt đường là 100N. Hỏi trong hai trường hợp lúc nào ô tô sinh ra công suất trung bình lớn hơn?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN