Chương II. Kim loại

Triệu Thị Anh Đào

Có hai lọ mất nhãn đựng riêng biệt, bột nhôm và bột sắt. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các lọ hóa chất nói trên.

Nguyễn Thị Mai Linh
6 tháng 11 2020 lúc 22:35

lấy mẫu thử

cho 2 mẫu thử vào dd NaOH

+ mẫu thử tan có khí thoát ra là Al

Al+ NaOH+ H2O NaAlO2+ 3232H2

+ mẫu thử không tan là Mg

giải thích: vì Al là kim loại lưỡng tính nên có thể tác dụng với cả dd axit và dd bazo tạo ra dd muối

còn Mg chỉ tác dụng được với dd axit tạo ra dd muối

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
6 tháng 11 2020 lúc 22:44

- Đổ dd NaOH vào 2 lọ

+) Xuất hiện khí: Al

PTHH: \(Al+NaOH+H_2O\rightarrow NaAlO_2+\frac{3}{2}H_2\uparrow\)

+) Không hiện tượng: Fe

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN