Bài 2-3.Lai một cặp tính trạng

Trung Mr

đậu hà lan, hạt vàng là tính trạng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho cây hạt vàng thuần chủng lai với hạt xanh thu được F1, tiếp tục cho F1 lai với nhau. Hãy lập sơ đồ lai và xác định tỉ lệ kiểu hình ở F1và F2

Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh 6 tháng 11 2020 lúc 22:37

Quy ước gen: A: Hạt vàng

a: Hạt xanh

Kiểu gen Ptc: AA: hạt vàng

aa: hạt xanh

a) Sơ đồ lai:

Ptc: AA × aa

F1: 100%Aa (100% hạt vàng)

F1×F1: Aa × Aa

F2: 1AA:2Aa:1aa (75% hạt vàng: 25% hạt xanh)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh 6 tháng 11 2020 lúc 22:37

quy ước:

A.vàng a.xanh

P.AA × aa

G.A ↓ a

F1:100%Aa

kiểu hình:100%vàng

F1×F1: Aa × Aa

G:A,a ↓ A,a

F2:1AA:2Aa:1aa

kiểu hình:3 vàng:1 vanh

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN