Địa lý dân cư

ĐZ Hòa

trình bày các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư và phát triển nông nghiệp

Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh 6 tháng 11 2020 lúc 22:42

Nhân tố kinh tế - xã hội

phát triển nông nghiệp

1. Dân cư và lao động

Nguồn lao động dồi dào, cần cù sáng tạo Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp 60% lao động trong ngành nông nghiệp

2. Cơ sở vật chất – kĩ thuật

Có công nghiệp chế biến nông sản phát triển Cơ sở vật chất kĩ thuật đã được hoàn thiện

3. Chính sách phát triển nông nghiệp

Chính sách phát triển nông nghiệp tạo ra mô hình phát triển nông nghiệp thích hợp.

4. Thị trường trong và ngoài nước.

Thị trường được mở rộng thúc đẩy SX phát triển. Thị trường biến động ảnh hưởng xấu đến một số cây trồng quan trọng
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN