BÀI 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực - Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á (Tiết 3)

Linh Nguyen

Câu 1. Dựa vào biểu do hình 5.8(56 - 31) , hay chứng minh các nước khu vực Tây Nam Á và Trung Á có vai trò quan trọng trong việc cung cấp dầu mỏ cho thế giới. Vì sao khu vực này có tình hình chính trị bất ổn định.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN