Bài 22: Clo

Huỳnh Như

Có hai ống nghiệm A và B đều chứa 1 lượng dd HCl nồng độ a(mol/l) đc đặt hai bên của chiếc cân nằm thăng bằng ngang với nhau .Cho 8,736 gam bột kim loại M (hóa trị n ) vào ống nghiệm A ,sau thời gian lấy M tan hoàn toàn và cân bị lệch về phía ống nghiệm A.Giả thiết sự bay hơi của nước và HCl trong dd là ko đáng kể ,bỏ qua sự hòa tan của các khí trong nước.

a) Hãy giải thích tại sao khi M tan hết thì cân bị lệch về phía ống nghiệm A?

b)Tiếp tục cho từ từ CaCO3 bị hòa tan hết là 15,12 gam .Xác định M trong thí nghiệm trên


Các câu hỏi tương tự
Loading...