Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Bùi Thị Thanh Hường

1. Trên đườg đi học về, bn A đag đi xe đạp thog rog. Tự nhiên 1 e nhỏ phóg xe từ trog ngõ ra, vì đi nhah, k lm chủ đc tay lái nên e đx tôg thẳg vào xe của A. Cú tôg đó đx lm bn A và e nhỏ ngã lăn quay ra đườg .

a, Trog trườg hợp đó, nếu là e thì e sx lm j ?

b, Hàh vi đó của e thỉ hiện phẩm chất đạo đức nào ?

2. Trog cuộc trao đổi về truyền thốg dân tộc, B cho rằg : So vs các nước khác, dân tộc ta chẳg cs truyền thốg nào đág tự hào ngoài truyền thốg chốg giặc ngoại xâm .

a, Bn B ns như vậy cs đúg k ?

b, E sx ns j vs bn B ?

c, Trách nhiệm của côg dân trog côg cuộc giữ gìn và phát huy truyền thóg dân tộc .


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN