Bài 2: Hình chiếu

Tamg Day

nêu và giải thích vai trò của mục ' hình biểu diễn' và mục ' kích thước' trong bản vẽ kĩ thuật. bạn nào biết thì giúp mình với nha. mình tìm mãi không ra:)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN