Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Nguyễn Phạm Minh Tuấn

Biết nguyên tố R ở chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. a) Viết cấu hình electron và xác định số đơn vị điện tích hạt nhân của R b) Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo của oxit bậc cao, của hiđroxit và hợp chất khí với hiđro của R

Tran Tuan
Tran Tuan 3 tháng 11 2020 lúc 21:27

R là nguyên tố ở chu kỳ 3 và nhóm VIA =>R là Lưu huỳnh(S)

a)Cấu hình Electron: 1s22s22p63s23p

Có Z=16

b) Oxit cao nhất: SO3

Hợp chất với Hiđro: H2S

Bình luận (0)
Tran Tuan
Tran Tuan 4 tháng 11 2020 lúc 19:56

Hiđroxit: H2SO4 hoặc H2SO3 nhá

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN