Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Hoàng Yến

đặt điện áp xoay chiều vào u=120\(căn 2\) cos(100\(pi \)t+ Pi/3) vào 2 đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm L, một điện trở R. Zc-=100 mắc nối tiếp . Biết điện áp hiệu dụng trên cuộn dây L và trên tụ điện C bằng nhau = 1 nửa trên điện trở R . công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó là ?

Nguyễn Quang Hưng
Nguyễn Quang Hưng 10 tháng 10 2016 lúc 16:51

Ta có: \(U_L=U_C=\dfrac{U_R}{2}\)

\(\Rightarrow Z_L=Z_C=\dfrac{R}{2}=100\Omega\)

\(\Rightarrow R = 200\Omega\)

Tổng trở \(Z=R=200\Omega\) (do \(Z_L=Z_C\))

Cường độ dòng điện: \(I=\dfrac{U}{Z}=\dfrac{120}{200}=0,6A\)

Công suất: \(P=I^2.R=0,6^2.200=72W\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN